Om skolen

Aftenskolen

Skolen blev blev stiftet i 1981 under navnet Fredericia MusikAftenskole med det formål at skaffe kvalificerede dirigenter til byens orkestre og kor.

Skolen blev også stedet, hvor man kan få undervisning på stort set alle instrumenter og i sang.


Skolen ændrede i 2001 navn til Den Kreative Aftenskol, og oprettede forskellige kreative kurser med kunst og drame; men denne aktivitet er nu droppet.


Skolens leder og lærere har en bred berøringsflade og kontakt til kulturlivet.


Skolen samarbejder med Den Kreative Skole, som underviser børn og unge i Fredericia Kommune.


Skolen har flere samarbejdspartnere: Frivilligcentret, Proaktiv, Christianskirken og Sct. Michaelis Kirke, samt skolens kor og orkestre, hvor hovedparten er etableret som selvstændige foreninger.


Skolen er godkendt som aftenskole af Fredericia Kommune og får kommunalt tilskud iht. Folkeoplysningsloven.


Skolen er tilknyttet Dansk Oplysningsforbund, DOF.

Foreningen "Den Kreative Aftenskole"

En aftenskole skal være etableret af en folkeoplysende forening for at få kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven.


Den Kreative Aftenskole er etableret af foreningen ”Den Kreative Aftenskole”.


Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.


Foreningen satser primært på musisk kreative aktiviteter og arrangementer.


Foreningen har en bestyrelse på 7; 5 vælges af foreningens medlemmer, 1 vælges af aftenskolens deltagere og 1 af underviserne.

Bestyrelsen ansætter aftenskolens leder og er bl.a. med til at bestemme, hvad aftenskolen skal satse på.


Medlemskab af foreningen

Vil du være med til at udvikle Den Kreative Aftenskole, kan du melde dig ind i foreningen.

Du skal være over 18 år, og det koster ikke noget.


Man kan deltage i Den Kreative Aftenskoles undervisning og aktiviteter uden at være medlem af foreningen og uanset bopælskommune.


Du er velkommen til at kontakte skolens leder eller bestyrelsesformand for at høre nærmere.


Du kan melde dig ind i foreningen på  mail@dkaskole.dk hvis du oplyser navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer og mailadresse.

Skolens bestyrelse

Kim Dupont               formand

Kobbelgårdsvej 77, 7000 Fredericia

20 91 70 92

Henrik Svendsen    næstformand

20 18 81 71

Kirsten Bechsgaard

23 30 73 47

Anders Kjerkegaard

20 73 45 02

Kent Illum Petersen

40 83 14 95

vacant                 valgt af deltagerneThomas Buur        valgt af lærerne

30 56 02 82

Henning Bechsgaard suppleant

75 94 03 47

Papirkatalogerne stoppede i 2017


Oplysninger om skolen og dens aktiviteter opdateres løbende på internettet.Leif Urhøj 29 85 02 43 - Kim Dupont 20 91 70 92 - mail@dkaskole.dk