Information

om instrumental- og sangundervisning

Undervisningssteder, -tider, priser, ferieplan, aflysning, fravær, udmeldelse og instrumentleje


Undervisningssted og tidspunkt

Undervisningen er i Kongensgade 111, hvis ikke andet er oplyst.

Du kontaktes af læreren inden start for bl.a. at aftale undervisningssted, -tid og -tidspunkt.

Deltagerbetaling sæson 2020-21

En hel sæson er 34 undervisningsgange med undervisning hver uge.

Deltagerprisen er baseret på undervisning hver uge, med undervisning hver 14. dag bliver prisen det halve.


Betaling i tre rater, 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Månedlig betaling (9 måneder) kan aftales.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.


Får du undervisning på et instrument, kan du deltage i sammenspil og orkestre til halv pris.

Får du sangundervisning, kan du deltage i kor til halv pris.


SOLO undervisning

undervisningstid

3 måneder

sæson

20 min

1.110 kr.

3.330 kr.

25 min

1371 kr.

4.113 kr.

30 min

1.644 kr.

4.932 kr.

45 min

2.460 kr.

7.380 kr.

HOLD undervisning

Ved 2 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i 90 minutter

3 måneder

sæson

1.230 kr.

3.690 kr.

Ved 3 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i  60 minutter

3 måneder

sæson

820 kr.

2.460 kr.

HANDICAP undervisning

Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.

Deltagerbetalingen nedsættes; men der kan kræves en handicaperklæring.

undervisningstid

3 måneder

sæson

20 min

907 kr.

2.721 kr.

30 min

1.360 kr.

4.080 kr.

40 min

1.813 kr.

5.439 kr.

Ferieplan

2020-2021

Sæsonstart

14. august

Efterårsferie

Uge 42


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 48

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Juleferie

19 december - 3. januar


Vinterferie

Uge 7


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 10

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Påskeferie

27. marts - 7. april

2 dage længere end skoleferien

St. Bededag

30. april - 2. maj


Kr. Himmelfart

13. maj - 16. maj


Pinse

22. maj - 24. maj

Grundlovsdag

5. juni

Sidste undervisningsdag

7. juni


Aflysning, fravær og udmeldelse

Aflysning ud over 3 undervisningsgange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Må undervisning eller arrangementer aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier, betragtes det som force majeure, og retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling bortfalder.

.

Deltagerfravær skal meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.

.

Udmeldelse skal meddeles skolens kontor og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Instrumenleje

Visse instrumenter kan lejes gennem skolen.


Leif Urhøj 29 85 02 43 - Kim Dupont, 20 91 70 92 - mail@dkaskole.dk