Info

om undervisningssteder, -tider, priser, ferieplan, aflysning og fravær, udmeldelse og instrumentleje

ved instrumental- og sangundervisning

Undervisningssted og tidspunkt

Undervisningen er i Kongensgade 111, hvis ikke andet er oplyst.

Du kontaktes af læreren inden start for bl.a. at aftale undervisningssted, -tid og -tidspunkt.

Deltagerbetaling

En hel sæson er 34 undervisningsgange med undervisning hver uge.

Deltagerprisen er baseret på undervisning hver uge, med undervisning hver 14. dag bliver prisen det halve.


Betaling i tre rater, 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Månedlig betaling (9 måneder) kan aftales.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.


Får du undervisning på et instrument, kan du deltage i sammenspil og orkestre til halv pris.

Får du sangundervisning, kan du deltage i kor til halv pris.


SOLO undervisning

undervisningstid

pr. måned

3 måneder

sæson

20 min

360 kr.

1.080 kr.

3.240 kr.

25 min

445 kr.

1335 kr.

4.005 kr.

30 min

533 kr.

1.600 kr.

4.800 kr.

45 min

798 kr.

2.395 kr.

7.185 kr.

HOLD undervisning

Ved 2 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i 90 minutter

pr. måned

3 måneder

sæson

400 kr.

1.200 kr.

3.600 kr.

Ved 3 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i  60 minutter

pr. måned

3 måneder

sæson

267 kr

800 kr.

2.400 kr.

HANDICAP undervisning

Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.

Deltagerbetalingen nedsættes; men der kan kræves en handicaperklæring.

undervisningstid

pr. måned

3 måneder

sæson

20 min

252 kr.

756 kr.

2.268 kr.

30 min

378 kr.

1.133 kr.

3.399 kr.

40 min

504 kr.

1.511 kr.

4.533 kr.

Ferieplan

2019-2020

34 undervisningsuger


Sæsonstart

16. august


Efterårsferie

Uge 42


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 48

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Juleferie

21 december - 2. januar


Vinterferie

Uge 7


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 11

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Påskeferie

4. april - 15. april

1 dage længere end skoleferien

St. Bededag

8. - 10. maj


Kr. Himmelfart

21. maj - 24. maj


Grundlovsdag

5. juni


Sidste undervisningsdag

8. juni


Aflysning, fravær og udmeldelse

Aflysning ud over 3 undervisningsgange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Hvis undervisningen eller et arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af deltagerbetaling bortfalder.

Deltagerfravær skal meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.

Udmeldelse skal meddeles skolens kontor og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Instrumenleje

Visse instrumenter kan lejes gennem skolen.


Leif Urhøj 29 85 02 43 - Kim Dupont, 20 91 70 92 - mail@dkaskole.dk