Om skolen

Skolens udvikling

Skolen blev stiftet i 1981 under navnet Fredericia MusikAftenskole med det formål at skaffe kvalificerede dirigenter til byens orkestre og kor.

Skolen blev også stedet, hvor man kan få undervisning på stort set alle instrumenter og i sang.

Skolen tilbyder desuden forskellige kreative kurser i drama og kunsthåndværk, hvis der er behov.

 

Skolen ændrede i 2001 navn til Den Kreative Aftenskole.

 

Skolens leder og lærere har en bred berøringsflade og kontakt til kulturlivet.

 

Skolen samarbejder med Den Kreative Skole, som underviser børn og unge, som bor i Fredericia Kommune.

 

Skolen samarbejder desuden med Frivilligcentret, Christianskirken og Michaelis Kirke og Depotgården, samt skolens kor og orkestre, som er etableret som selvstændige foreninger.

 

Skolen er godkendt af Fredericia Kommune og får kommunalt tilskud iht. folkeoplysningsloven.

 

Skolen er tilknyttet Dansk Oplysningsforbund, DOF.

Foreningen "Den Kreative Aftenskole"

En aftenskole skal være etableret af en folkeoplysende forening for at få kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven.

 

Den Kreative Aftenskole er etableret af foreningen ”Den Kreative Aftenskole”.

 

Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

 

Foreningen satser primært på musisk kreative aktiviteter og arrangementer.

 

Foreningen har en bestyrelse på 7; 5 vælges af foreningens medlemmer, 1 vælges af aftenskolens deltagere og 1 vælges af underviserne.

Bestyrelsen ansætter aftenskolens leder og er bl.a. med til at bestemme, hvad aftenskolen skal satse på.

 

Medlemskab af foreningen

Er du interesseret i, hvordan det går Den Kreative Aftenskole, kan du melde dig ind i foreningen.

Du skal være over 18 år, og det koster ikke noget at være medlem.

 

Alle kan deltage i Den Kreative Aftenskoles undervisning og aktiviteter uden at være medlem af foreningen og uanset bopælskommune.

 

Du er velkommen til at kontakte skolens leder eller bestyrelsesformanden for at høre nærmere.

 

Du kan melde dig ind i foreningen på mail@dkaskole.dk og oplyse navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer og mailadresse.

Skolens bestyrelse

Kim Dupont formand

Kobbelgårdsvej 77, 7000 Fredericia

20 91 70 92

kimdupont@live.dk

Henrik Svendsen næstformand

20 18 81 71

sannehenrik@tdcadsl.dk

Kirsten Bechsgaard

75 94 03 47

hebec@profibermail.dk

Anders Kjerkegaard

75 56 45 02

anders.kjerkegaard@gmail.com

Kent Illum Petersen

75 94 02 50

illum@petersen.mail.dk

Niels Middelb valgt af deltagerne

21 64 03 16

fjo@mail.dk

Thomas Buur valgt af lærerne

30 56 02 82

thomas@familienbuur.dk

Henning Bechsgaard suppleant

75 94 03 47

hebec@hotmail.com

 

Leif Urhøj 29 85 02 43 - Kim Dupont 20 91 70 92 - mail@dkaskole.dk