Info

om undervisningssteder, -tider, priser, ferieplan, aflysning og fravær, udmeldelse og instrumentleje

ved instrumental- og sangundervisning

Undervisningssted og tidspunkt

Undervisningen er i Kongensgade 111, hvis ikke andet er oplyst.

Du kontaktes af læreren inden start for bl.a. at aftale undervisningssted, -tid og -tidspunkt.

Deltagerbetaling

En hel sæson er 34 undervisningsgange med undervisning hver uge.

Deltagerprisen er baseret på undervisning hver uge, med undervisning hver 14. dag bliver prisen det halve.


Betaling i tre rater, 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Månedlig betaling (9 måneder) kan aftales.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.


Får du undervisning på et instrument, kan du deltage i sammenspil og orkestre til halv pris.

Får du sangundervisning, kan du deltage i kor til halv pris.


SOLO undervisning

undervisningstid

pr. måned

3 måneder

sæson

20 min

347 kr.

1.040 kr.

3.120 kr.

25 min

433 kr.

1300 kr.

3.900 kr.

30 min

520 kr.

1.561 kr.

4.683 kr.

45 min

779 kr.

2.336 kr.

7.008 kr.

HOLD undervisning

Ved 2 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i 90 minutter

pr. måned

3 måneder

sæson

390 kr.

1.170 kr.

3.510 kr.

Ved 3 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i  60 minutter

pr. måned

3 måneder

sæson

260 kr

780 kr.

2.340 kr.

HANDICAP undervisning

Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.

Deltagerbetalingen nedsættes; men der kan kræves en handicaperklæring.

undervisningstid

pr. måned

3 måneder

sæson

20 min

235 kr.

705 kr.

2.115 kr.

30 min

353 kr.

1.058 kr.

3.174 kr.

40 min

470 kr.

1.410 kr.

4.230 kr.

Ferieplan

2018-2019

34 undervisningsuger


Sæsonstart

17. august


Efterårsferie

Uge 42


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 48

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Juleferie

21 december - 3. januar


Vinterferie

Uge 7


Undervisningsfri uge (PAUF)

Uge 14

Hvis undervisning, aflyses en anden uge

Påskeferie

13. april - 23. april

1 dage længere end skoleferien

St. Bededag

17. - 19. maj


Kr. Himmelfart

30. maj - 2. juni


Grundlovsdag

5. juni


Sidste undervisningsdag

7. juni


Aflysning, fravær og udmeldelse

Aflysning ud over 3 undervisningsgange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Deltagerfravær skal meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.

Udmeldelse skal meddeles skolens kontor og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned..

Instrumenleje

Visse instrumenter kan lejes gennem skolen.


Leif Urhøj 29 85 02 43 - Kim Dupont, 20 91 70 92 - mail@dkaskole.dk